ktios.net
.Vicats.

Vicats

   EUREKA VICATS VIdeo Content Analysis for automated Traffic Surveillance Većina savremenih sistema za video nadzor oslanja se na trud čoveka da detektuje i predvidi pretnje i kritične situacije, te su zbog toga podložni subjektivnim greškama. U...

Saznaj više

.Remsis.

Remsis

Glavni cilj EUREKA projekta REMSIS (The REMotely controllable variable message SIgnalisation System) je bio razvijanje mobilnog uređaja koji omogućava komunikaciju između udaljenih nadzornih lokacija i nadzornog centra u okviru sistema za nadzor saobraćaja. Na mobilnom...

Saznaj više

.ExpreER.

ExpreER

                   ExpeER - Experimentation in Ecosystem Research ExpeER je jedan od glavnih evropskih infrastrukturnih projekata u oblasti istraživanja ekosistema u periodu od 2010-2014. god. Cilj projekta je da po prvi...

Saznaj više

.Enorasis.

Enorasis

ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Controland Business Innovation – ENORASIS Glavni cilj ENORASIS-a je razvoj inteligentnog, integrisanog sistema za podršku pri odlučivanju...

Saznaj više

.Agrosense.

Agrosense

FP7-REGPOT-2007-3 AgroSense Kroz ovaj projekat ostvareno je nekoliko ciljeva. Prvi i najvazniji jeste jačanje i dalje razvoj MeTeP@-a centra, što je na kraju rezultiralo osnivanjem BioSense centra u okviru Fakulteta Tehničkih Nauka u Novom Sadu. Radilo se...

Saznaj više

.BalkanGEONet.

BalkanGEONet

Cilj BalkanGEONet projekta je integracija šireg regiona Balkana u GEO (Group on Earth Observations) inicijative i programe. GEO je međunarodna grupa koja koordinira rad na stvaranju globalnog sistema GEOSS (Global Earth Observation System of Systems)...

Saznaj više

Dobrodošli na Katedru za telekomunikacije i obradu signala!

Katedra za telekomunikacije i obradu signala je organizaciona jedinica u okviru Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na redovnim i doktorskim studijama.
 
Uz uspešno školovanje mladih inženjera - mastera, Katedra ima odličnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i istraživanja.
 
Više detalja o Katedri možete saznati ovde...
 

 

Copyright © KTiOS 2015

Template by Free Joomla Templates & Outlet.